Updated date:2017-08-30 Download Timetable

Station

First Train Departure Time

Last Train Departure Time

To Jinhai Road

To Qixin Road

To Jinhai Road

To Qixin Road

Jinhai Road

6:34
(Arrive)

5:30

23:47
(Arrive)

22:30

Shenjiang Road

6:31

5:34

23:43

22:34

Jinjing Road

6:28

5:36

23:41

22:36

North Yanggao Road

6:26

5:38

23:39

22:38

Jufeng Road

6:24

5:41

23:36

22:41

Donglu Road

6:21

5:43

23:34

22:43

Fuxing Island

6:18

5:46

23:31

22:46

Aiguo Road

6:16

5:48

23:29

22:48

Longchang Road

6:14

5:50

23:27

22:50

Ningguo Road

6:11

5:53

23:24

22:53

Jiangpu Park

6:09

5:55

23:22

22:55

Dalian Road

6:07

5:57

23:20

22:57

Tilanqiao

6:05

5:59

23:18

22:59

International Cruise Terminal

6:03

6:01

23:15

23:01

Tiantong Road

6:00

6:05

23:12

23:05

Qufu Road 5 :57

6:07

23:10

23:07

Hanzhong Road

06:07

06:10 23:07 23:10
West Nanjing Road

06:04

06:13 23:04 23:13
South Shaanxi Road

06:02

06:16 23:02 23:16
Jiashan Road

05:59

06:18 22:59 23:18
Damuqiao Road

05:57

06:21 22:57 23:21
Mid Longhua Road

05:54

06:23 22:54 23:23
Longhua

05:51

06:26 22:51 23:26
Longcao Road

05:49

06:29 22:49 23:29
Caobao Road

05:46

06:31 22:46 23:31
Guilin Park

05:44

06:33 22:44 23:33
Hongcao Road

05:42

06:35 22:42 23:35
Hongmei Road

05:40

06:38 22:40 23:38
Donglan Road

05:37

06:40 22:37 23:40
Gudai Road

05:35

06:43 22:35 23:43
Hongxin Road

05:32

06:45 22:32 23:45
Qixin Road

05:30

06:47
(Arrive)
22:30 23:47
(Arrive)

 

Time/Station Hongmei Rd ~ Jufeng Rd Qixin Rd ~ Hongmei Rd
Jufeng Rd ~ Jinhai Rd
Mon. ~ Fri. Morning Peak Hours (08:00 ~ 09:00) To Jufeng Rd: 3 mins 45 secs
To Hongmei Rd: 3 mins 30 secs
To Jinhai Rd: 7 mins 4 secs
To Qixin Rd: 6 mins 19 secs
Peak Period (09:00~16:30) about 4 mins 30 secs about 9 mins
Evening Peak Hours (16:30 ~ 19:00) about 4 mins 12 secs about s8 mins 24 secs
Other Hours about 8~10 minutes
Saturday and Sunday Peak Hours (08:00 ~ 19:00) 6 minutes
Other Hours 8  ~ 10 minutes

 


Timetable Tour in Shanghai