Updated date:2017-06-29 Download Timetable

 

Station

First Train Departure Time

Last Train Departure Time

To Disney Resort

To North Jiading

To Huaqiao

To Disney Resort

To North Jiading

To Anting

To Huaqiao

Disney Resort

07:08
(Arrive)

06:00 * 23:39
(Arrive)
22:30 22:25 22:00
Kangxin Highway

07:04

06:04 *

23:34

22:34 22:29 22:04
Xiuyan Road

07:01

06:07 * 23:31 22:37 22:32 22:07

Luoshan Road

06:58

05:30

05:35

23:28

22:40

22:35

22:10

Yuqiao

06:55

05:33

05:38

23:25

22:43

22:38

22:13

Pusan Road

06:49

05:38

05:43

23:21

22:47

22:42

22:17

East Sanlin

06:47

05:41

05:46

23:18

22:50

22:45

22:20

Sanlin

06:45

05:43

05:48

23:16

22:52

22:47

22:22

Oriental Sports Center

06:40

05:48

05:53

23:11

22:57

22:52

22:27

longyao Road

06:37

05:51

05:56

23:08

23:00

22:55

22:30

Yunjin Road

06:35

05:53

05:58

23:06

23:02

22:57

22:32

Longhua

06:33

05:55

06:00

23:04

23:04

22:59

22:34

Shanghai Swimming Center

06:30

05:58

06:03

23:02

23:06

23:01

22:36

Xujiahui

06:27

06:01

06:06

22:58

23:10

23:05

22:40

Jiaotong University

06:24

06:04

06:09

22:56

23:12

23:07

22:42

Jiangsu Road

06:21

06:00

06:05

22:53

23:16

23:11

22:46

Longde Road

06:18

06:02

06:07

22:50

23:18

23:13

22:48

Caoyang Road

06:16

06:04

06:09

22:48

23:21

23:16

22:51

Fengqiao Road

06:14

06:06

06:11

22:46

23:22

23:17

22:52

Zhenru

06:12

06:08

06:13

22:44

23:25

23:20

22:55

West Shanghai Railway Station

06:09

06:11

06:16

22:41

23:27

23:22

22:57

Liziyuan

06:07

06:13

06:18

22:39

23:30

23:25

23:00

Qilianshan Road

06:04

06:16

06:21

22:36

23:32

23:27

23:02

Wuwei Road

06:02

06:18

06:23

22:34

23:34

23:29

23:04

Taopu Xincun

06:00

06:20

06:25

22:32

23:37

23:32

23:07

Nanxiang

05:56

06:25

06:30

22:28

23:41

23:36

23:11

Malu

05:50

06:30

06:35

22:22

23:46

23:41

23:16

Jiading Xincheng

05:47

06:33

06:38

22:19

23:50

23:45

23:20

Baiyin Road

05:44

---

06:36

---

22:16

---

23:52

---

---

West Jiading

05:40

---

06:40

---

22:12

---

23:56

---

---

North Jiading

05:38

---

06:42
(Arrive)

---

22:10

---

23:59
(Arrive)

---

---

Shanghai Circuit

---

05:47

---

06:42

---

22:10

---

23:49

23:24

East Changji Road

---

05:42

---

06:48

---

22:05

---

23:54

23:29

Shanghai Automobile City

---

05:39

---

06:51

---

22:02

---

23:57

23:32

Anting

---

05:37

---

06:54

---

22:00

---

00:00
(Arrive)

23:35

Zhaofeng Road

---

05:45

---

06:56

---

21:57

---

---

23:38

Guangming Road

---

05:42

---

06:59

---

21:53

---

---

23:42

Huaqiao

---

05:40

---

07:01
(Arrive)

---

21:51

---

---

23:44
(Arrive)

* Passengers going to Huaqiao at Disney Resort Station, Kangxin Highway Station and Xiuyan Road Station are reminded to transfer at Jiading Xincheng Station.

 

Monday ~ Friday (Working Days)
Name Hours Train Interval
North Jiading ~ Jiading Xincheng,
Huaqiao ~ Jiading Xincheng
Jiading Xincheng ~ Nanxiang Nanxiang ~ Sanlin Sanlin ~ Luoshan Rd. Luoshan Rd.~ Disney Resort
Morning Peak 7:30~9:00 7 minutes and 30 seconds 3 minutes and 45 seconds To Disney Resort: 2 minutes
To North Jiading/Huaqiao: 2 minutes and 30 seconds
3 minutes and 45 seconds 7 minutes and 30 seconds
Off-peak Hours 9:00~17:00 About 12 minutes About 6 minutes
Evening Peak 17:00~19:00 To Disney Resort: About 7 minutes
To North Jiading/Huaqiao: About 6 minutes
To Disney Resort: About 3 minutes and 30 seconds
To North Jiading/Huaqiao: About 3 minutes
To Disney Resort: About 7 minutes
To North Jiading/Huaqiao: About 6 minutes
Other Hours About 12 ~ 18 minutes About 6 ~ 8 minutes About 5 ~ 7 minutes
Saturday and Sunday (Weekends)
Name Hours Train Interval
North Jiading ~ Jiading Xincheng,
Huaqiao ~ Jiading Xincheng
 Jiading Xincheng ~ Sanlin  Sanlin ~ Disney Resort
Peak Hours 8:00~18:00  10 minutes About 5 minutes
Other Hours About 11 ~ 18 minutes About 6 ~ 11 minutes About 5 ~ 7 minutes

 

 


Timetable Tour in Shanghai