Updated date:2018-09-27 Download Timetable

Station

First Train Departure Time

Last Train Departure Time

To Hongqiao Railway Station

To Oriental Land

To Hongqiao Railway Station

To Oriental Land

Hongqiao Railway Station

06:20
(Arrive)

06:00

22:40
(Arrive)

22:30

Zhuguang Road

06:18

06:03

22:37

22:33

Panlong Road

06:15

06:05

22:35

22:35

Xuying Road

06:12

06:08

22:32

22:38

Xujingbeicheng

06:10

06:11

22:29

22:41

Jiasong Road (Middle)

06:07

06:14

22:26

22:44

Zhaoxiang

06:03

06:17

22:23

22:47

Huijin Road

05:59

06:21

22:19

22:51

Qingpu Xincheng

05:56

06:24

22:16

22:54

Caoying Road

05:53

06:27

22:12

22:58

Dianshanhu Avenue

05:48

06:31

22:08

23:02

Zhujiajiao

05:43

06:37

22:03

23:07

Oriental Land

05:40

06:40
(Arrive)

22:00

23:10
(Arrive)

Mon. ~ Fri. (Working Days)
Name Hours Train Interval
Oriental Land ~ Dianshanhu Avenue

Dianshanhu Avenue ~ Hongqiao Railway Station

Morning Peak 07:30~09:30

About  10 minutes

About 5 minutes
Off-Peak Hours 09:30~17:00 About 8 minutes
Evening Peak 17:00~19:00 About 10 minutes About 5 minutes
Other Hours 8 ~10 minutes
Saturday and Sunday (Weekends)
Peak Hours 07:30~20:00 About 8 minutes
Other Hours 8~10 minutes

Timetable Tour in Shanghai